Kedah sabar. Hal-hal anu saé peryogi waktos. - Anonim


Kedah sabar. Hal-hal anu saé butuh waktos.
- Anonim

Anjeun Dupi ogé kawas